โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
วัดศรีบุญเรือง 257   ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0812966122
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การทำข้อสอบออนไลน์ สพม.19
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:53  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สพม.19
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:49  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จุฬาภรณ์ฯ
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:48  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : wat sbr model
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:42  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:38  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาตัวบ่งชี้สู่สังคมวิถีใหม่
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:36  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติฯ
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:32  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการศึกษาด้วยวิจัยฐานราก
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:26  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำพุทธปรัชญาไปพัฒนาการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:24  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกล
ชื่ออาจารย์ : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:20  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..