โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
วัดศรีบุญเรือง 257   ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0812966122
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ปีการศึกษา2563 (อ่าน 308) 10 เม.ย. 64
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 309) 07 เม.ย. 64