โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
วัดศรีบุญเรือง 257   ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0812966122
ข่าวประชาสัมพันธ์
อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 126) 29 ส.ค. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 216) 24 ก.พ. 65
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ B-NET (อ่าน 232) 24 ม.ค. 65
ประกาศเลขที่สั่งสอบ B - NET (อ่าน 236) 24 ม.ค. 65
เนื้อหาและจำนวนข้อสอบระดับชาติ ด้านพระพุทูศาสนา (B-NET) (อ่าน 247) 24 ม.ค. 65
ตารางสอบ B-NET 2565 (อ่าน 237) 24 ม.ค. 65
ประกาศเลขที่นั่งสอบ o - net ม.3 (อ่าน 244) 21 ม.ค. 65
ขอเชิญเรียนเชิญส่งผลงาน (อ่าน 244) 20 ม.ค. 65
การเรียนออนไลน์ (อ่าน 231) 13 ม.ค. 65
สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา (อ่าน 263) 27 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัตฺิศึกษา (ข่าวใหม่) (อ่าน 261) 28 มิ.ย. 64
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน (อ่าน 364) 21 พ.ค. 64
โครงการระบบดูแลนักเรียน (อ่าน 237) 21 พ.ค. 64
โครงการมอบทุนการศึกษา (อ่าน 248) 21 พ.ค. 64
โครงการพัฒนาบุคลากร (อ่าน 250) 21 พ.ค. 64
โครงการอบรมพัฒนานักเรียนต้นแบบ (อ่าน 311) 21 พ.ค. 64
โครงการปฏิบัติธรรม นำชีวิต (อ่าน 231) 21 พ.ค. 64
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี (อ่าน 239) 21 พ.ค. 64
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน 243) 21 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโควิดก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 261) 17 พ.ค. 64
อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 263) 08 เม.ย. 64
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 250) 07 เม.ย. 64
พิธีปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 375) 07 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา เรื่องการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดขอ (อ่าน 247) 26 ม.ค. 64