โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
วัดศรีบุญเรือง 257   ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0812966122
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64