โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
วัดศรีบุญเรือง 257   ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0812966122
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64