โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
วัดศรีบุญเรือง 257   ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0812966122
ภาพกิจกรรม
โครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 

โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมวันไหว้ครู  ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ได้กระทำมาเป็นเวลาช้านานอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ยอมรับเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติต่อครูผู้มีพระคุณด้วยการแสดงออกด้วยการกราบไหว้ครู

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,14:47   อ่าน 156 ครั้ง