โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
วัดศรีบุญเรือง 257   ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0812966122
ภาพกิจกรรม
โครงการมอบทุนการศึกษา

วันที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  สำนักงานนายกเหล่ากาชาด  ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในเขตจังหวัดเลย  ได้จัดโครงการมอบทุนทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ในเขตจังหวัดเลย   ๑๕  โรงเรียน  จำนวน  ๒๐๐  รูปๆละ  ๒,๐๐๐  บาท  เป็นเงินกว่า  ๔๐๐,๐๐๐  บาท

  พระมหาอาคม  คำมะนะ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  เรียบเรียง (เอกสารแนบ  ๘)

โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,16:34   อ่าน 293 ครั้ง